سرویس های میزبانی وب در دیتاسنتر ایران (cPanel)

میزبانی وب لینوکس ایران - Bistoon

امکانات نامحدود

50 مگ فضای دیسک

ترافیک نامحدود

میزبانی وب لینوکس ایران - Gold Unlimitedفضای دیسک نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعدا دامین قابل میزبانی نامحدود
امکانات سایت نامحدود

میزبانی وب لینوکس ایران -PARSE

امکانات نامحدود

100 مگ فضای دیسک

ترافیک نامحدود

میزبانی وب لینوکس ایران -PASARGAD

امکانات نامحدود

500 مگ فضای دیسک

ترافیک نامحدود

میزبانی وب لینوکس ایران - Silver Unlimited

امکانات نامحدود

فضای دیسک نامحدود

ترافیک نامحدود