هاست بک آپ

هاست بک آپ پلان اول

5GB فضای دیسک

هاست بک آپ پلان پنجم100 گیگابایت فضای دیسک

هاست بک آپ پلان چهارم50 گیگابایت فضای دیسک

هاست بک آپ پلان دومفضای دیسک 10 گیگابایت

هاست بک آپ پلان سوم20 گیگابایت فضای دیسک