هاست وردپرس

هاست وردپرس نامحدود پلان WP1

------------------------------------------
مجهز به هارد پرسرعت NVMe
------------------------------------------


 • نامحدود فضای سرویس
 • نامحدود ترافیک سرویس
 • 1 سایت امکان راه اندازی سایت
 • هر ماه 1.890.000 تومان خرید سالانه
 • هر ماه 997.500 تومان خرید شش ماهه
 • هر ماه 175.000 تومان خرید ماهانه
هاست وردپرس نامحدود پلان WP2

------------------------------------------
مجهز به هارد پرسرعت NVMe
------------------------------------------


 • نامحدود فضای سرویس
 • نامحدود ترافیک سرویس
 • 3 سایت امکان راه اندازی سایت
 • هر ماه 2.484.000 تومان خرید سالانه
 • هر ماه 1.311.000 تومان خرید شش ماهه
 • هر ماه 230.000 تومان خرید ماهانه
هاست وردپرس نامحدود پلان WP3

------------------------------------------
مجهز به هارد پرسرعت NVMe
------------------------------------------


 • نامحدود فضای سرویس
 • نامحدود ترافیک سرویس
 • 5 سایت امکان راه اندازی سایت
 • هر ماه 3.834.000 تومان خرید سالانه
 • هر ماه 2.024.000 تومان خرید شش ماهه
 • هر ماه 355.000 تومان خرید ماهانه