پرترافیک برنزی

شروع از
170,000 تومان
ماهانه
  • هر گیگابایت فضا 10000 تومان
سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و با توجه به 3 پلان برنز ، نقره ای و طلایی به آنها منابع اختصاصی داده خواهد شد
لذا در صورتی که نیاز به منابع بیشتری داشته باشید پلان های بالاتر مناسب استفاده شما خواهد بود

شروع فضای ذخیره سازی از ۲ گیگابایت
میزان RAM مجاز 2 گیگابایت
فضای ذخیره سازی NVMe
پردازنده 2 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود

پرترافیک نقره ای

شروع از
309,000 تومان
ماهانه
  • هر گیگابایت فضا 10000 تومان
سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و با توجه به 3 پلان برنز ، نقره ای و طلایی به آنها منابع اختصاصی داده خواهد شد
لذا در صورتی که نیاز به منابع بیشتری داشته باشید پلان های بالاتر مناسب استفاده شما خواهد بود

شروع فضای ذخیره سازی از ۲ گیگابایت
میزان RAM مجاز 4 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای ذخیره سازی NVMe

پرترافیک طلایی

شروع از
510,000 تومان
ماهانه
  • هر گیگابایت فضا 10000 تومان
سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و با توجه به 3 پلان برنز ، نقره ای و طلایی به آنها منابع اختصاصی داده خواهد شد
لذا در صورتی که نیاز به منابع بیشتری داشته باشید پلان های بالاتر مناسب استفاده شما خواهد بود

شروع فضای ذخیره سازی از ۲ گیگابایت
میزان RAM مجاز 8 گیگابایت
پردازنده 8 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای ذخیره سازی NVMe