پرترافیک برنزی

شروع از
290,000 تومان
ماهانه
 • فضای سرویس از 2 گیگابایت
 • میزان RAM مجاز 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • ترافیک ماهانه نامحدود

پرترافیک نقره ای

شروع از
400,000 تومان
ماهانه
 • فضای سرویس از 2 گیگابایت
 • میزان RAM مجاز 4 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • ترافیک ماهانه نامحدود

پرترافیک طلایی

شروع از
700,000 تومان
ماهانه
 • فضای سرویس از 2 گیگابایت
 • میزان RAM مجاز 8 گیگابایت
 • پردازنده 8 هسته
 • ترافیک ماهانه نامحدود