هاست پرترافیک

هاست پرترافیک - پلان برنز

سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و با توجه به 3 پلان برنز ، نقره ای و طلایی به آنها منابع اختصاصی داده خواهد شد
لذا در صورتی که نیاز به منابع بیشتری داشته باشید پلان های بالاتر مناسب استفاده شما خواهد بود

شروع فضای ذخیره سازی از ۲ گیگابایت
میزان RAM مجاز 2 گیگابایت
فضای ذخیره سازی NVMe
پردازنده 2 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود

  • 5000 تومان هر گیگابایت فضا
هاست پرترافیک - پلان نقره ای 0 موجود است

سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و با توجه به 3 پلان برنز ، نقره ای و طلایی به آنها منابع اختصاصی داده خواهد شد
لذا در صورتی که نیاز به منابع بیشتری داشته باشید پلان های بالاتر مناسب استفاده شما خواهد بود

شروع فضای ذخیره سازی از ۲ گیگابایت
میزان RAM مجاز 4 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای ذخیره سازی NVMe

  • 5000 تومان هر گیگابایت فضا
هاست پرترافیک - پلان طلایی 0 موجود است

سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و با توجه به 3 پلان برنز ، نقره ای و طلایی به آنها منابع اختصاصی داده خواهد شد
لذا در صورتی که نیاز به منابع بیشتری داشته باشید پلان های بالاتر مناسب استفاده شما خواهد بود

شروع فضای ذخیره سازی از ۲ گیگابایت
میزان RAM مجاز 8 گیگابایت
پردازنده 8 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای ذخیره سازی NVMe

  • 5000 تومان هر گیگابایت فضا