هاست ویندوز حرفه ای (Plesk)

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-10GB

فضا 10 گیگابایت
امکان افزودن 8 دامنه اضافه
ترافیک نامحدود
فضای ذخیره ‌سازی NVMe
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور
IP اختصاصی
انتقال اطلاعات رایگان
آنتی هک
SNI

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-1GB

فضا 1 گیگابایت
ترافیک نامحدود
فضای ذخیره ‌سازی NVMe
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور
IP اختصاصی
انتقال اطلاعات رایگان
آنتی هک
SNI

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-20GB

فضا 20 گیگابایت
امکان افزودن 10 دامنه اضافه
ترافیک نامحدود
فضای ذخیره ‌سازی NVMe
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور
IP اختصاصی
انتقال اطلاعات رایگان
آنتی هک
SNI

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-2GB

فضا 2 گیگابایت
ترافیک نامحدود
فضای ذخیره ‌سازی NVMe
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور
IP اختصاصی
انتقال اطلاعات رایگان
آنتی هک
SNI

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-3GB

فضا 3 گیگابایت
امکان افزودن 1 دامنه اضافه
ترافیک نامحدود
فضای ذخیره ‌سازی NVMe
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور
IP اختصاصی
انتقال اطلاعات رایگان
آنتی هک
SNI

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-500MB

فضا 500 مگابایت
ترافیک نامحدود
فضای ذخیره ‌سازی NVMe
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور
IP اختصاصی
انتقال اطلاعات رایگان
آنتی هک
SNI

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-5GB

فضا 5 گیگابایت
امکان افزودن 5 دامنه اضافه
ترافیک نامحدود
فضای ذخیره ‌سازی NVMe
بک آپ گیری روزانه
آپ تایم بالای سرور
IP اختصاصی
انتقال اطلاعات رایگان
آنتی هک
SNI