بیستون

شروع از
390,000 تومان
سالانه
  • فضای سرویس 100 مگابایت
  • ترافیک سرویس نامحدود
  • سایت 1 عدد

پارسه

شروع از
450,000 تومان
سالانه
  • فضای سرویس 500 مگابایت
  • ترافیک سرویس نامحدود
  • سایت 1 عدد

پاسارگاد

شروع از
735,000 تومان
سالانه
  • فضای سرویس 1 گیگابایت
  • ترافیک سرویس نامحدود
  • سایت 1 عدد

طلایی

شروع از
1,600,000 تومان
سالانه
نامحدود فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود سایت