سرور اختصاصی مجازی

سرور اختصاصی مجازی IRVDS01 - HVM


2 هسته سی پی یو

2 گیگابایت رم

50 گیگابایت هارد پرسرعت SSD

ترافیک ماهانه ۳۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS01 - PV


2 هسته سی پی یو

2 گیگابایت رم

50 گیگابایت هارد پرسرعت SSD

ترافیک ماهانه ۳۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS02 - HVM


3 هسته سی پی یو

3 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد پرسرعت SSD

ترافیک ماهانه ۵۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS02 - PV


3 هسته سی پی یو

3 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد پرسرعت SSD

ترافیک ماهانه ۵۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS03 - HVM


3 هسته سی پی یو

4 گیگابایت رم

100 گیگابایت هارد پرسرعت SSD

ترافیک ماهانه ۶۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS03 - PV


3 هسته سی پی یو

4 گیگابایت رم

100 گیگابایت هارد پرسرعت SSD

ترافیک ماهانه ۶۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS04 - HVM


4 هسته سی پی یو

6 گیگابایت رم

130 گیگابایت هارد پرسرعت SSD

ترافیک ماهانه ۸۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS04 - PV


4 هسته سی پی یو

6 گیگابایت رم

130 گیگابایت هارد پرسرعت SSD

ترافیک ماهانه ۸۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS05 - HVM


4 هسته سی پی یو

8 گیگابایت رم

150 گیگابایت هارد پرسرعت SSD

ترافیک ماهانه ۱۰۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS05 - PV


4 هسته سی پی یو

8 گیگابایت رم

150 گیگابایت هارد پرسرعت SSD

ترافیک ماهانه ۱۰۰۰ گیگابایت