سرور مجازی ایران

سرور میکروتیک ایران - با هزینه راه اندازی


1 هسته سی پی یو

128 مگابایت رم

1 گیگابایت هارد

100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

سرور میکروتیک ایران - راه اندازی رایگان


1 هسته سی پی یو

128 مگابایت رم

1 گیگابایت هارد

100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

سرور مجازی ایران IR01 - PV


1 هسته سی پی یو

1 گیگابایت رم

40 گیگابایت هارد

سرور مجازی ایران IR02 - HVM


1 هسته سی پی یو

2 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد

سرور مجازی ایران IR02 - PV


1 هسته سی پی یو

2 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد

سرور مجازی ایران IR03 - HVM


1 هسته سی پی یو

4 گیگ رم

150 گیگ فضای هارد

سرور مجازی ایران IR03 - PV


1 هسته سی پی یو

4 گیگ رم

150 گیگ فضای هارد