یک دامنه انتخاب کنید...

.www
.www
.www

بررسی در دسترس بودن... تایید روند انتقال دامنه... تایید نام های انتخابی...

:domain .این دامنه قبلا ثبت شده است و برای ثبت آزاد نمی باشد
:domain موجود است.
Contact Us

دامنه شما واجد شرایط انتقال است

لطفا قبل از ادامه روند انتقال، از باز بودن قفل انتقال دامنه در رجیستار قبلی، اطمینان حاصل نمایید

روند انتقال قابل انجام نیست

دامنه وارد شده، اصلا ثبت نشده است !

اگر دامنه اخیرا ثبت شده است، لطفا چند روز دیگر مجدد برای انتقال تلاش کنید.

متناوباً، می توانید برای ثبت این دامنه جستجو کنید.

نام دامنه وارد شده، نامعتبر است

دامنه باید از حروف و اعداد تشکیل شده باشد و تعداد حروف آن باید بین تا عدد باشد
لطفا مقادیر وارد شده را مجدد بررسی کنید

از لیست زیر لطفا گزینه persian انتخاب شود- توجه: دامنه های فارسی با پسوند ir. قابلیت ثبت ندارند و تنها با پسوند com و net می توانید ثبت سفارش نمایید.
Please select the language of the domain you wish to register.
ادامه جهت ثبت دامنه برای انتقال به ما و تمدید 1 سال* برای

فروش ویژه
.shop
190,100 تومان
.app
1,039,800 تومان
فروش ویژه
.download
528,300 تومان
.vip
903,000 تومان
فروش ویژه
.date
528,300 تومان
.page
693,200 تومان
.tv
1,961,100 تومان
پر فروش
.com
519,000 تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود