سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران IR01 - PV 0 موجود است


1 هسته سی پی یو

1 گیگابایت رم

40 گیگابایت هارد

سرور مجازی ایران IR02 - HVM 0 موجود است


1 هسته سی پی یو

2 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد

سرور مجازی ایران IR02 - PV 0 موجود است


1 هسته سی پی یو

2 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد

سرور مجازی ایران IR03 - HVM 0 موجود است


1 هسته سی پی یو

4 گیگ رم

150 گیگ فضای هارد

سرور مجازی ایران IR03 - PV 0 موجود است


1 هسته سی پی یو

4 گیگ رم

150 گیگ فضای هارد