سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران IR01 - PV


1 هسته سی پی یو

1 گیگابایت رم

40 گیگابایت هارد

سرور مجازی ایران IR02 - HVM


1 هسته سی پی یو

2 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد

سرور مجازی ایران IR02 - PV


1 هسته سی پی یو

2 گیگابایت رم

80 گیگابایت هارد

سرور مجازی ایران IR03 - HVM


1 هسته سی پی یو

4 گیگ رم

150 گیگ فضای هارد

سرور مجازی ایران IR03 - PV


1 هسته سی پی یو

4 گیگ رم

150 گیگ فضای هارد