بیستون

Starting from
300,000 تومان
Annually
  • فضای سرویس 100 مگابایت
  • ترافیک سرویس نامحدود
  • سایت 1 عدد

پارسه

Starting from
658,000 تومان
Biennially
  • فضای سرویس 500 مگابایت
  • ترافیک سرویس نامحدود
  • سایت 1 عدد

پاسارگاد

Starting from
565,000 تومان
Annually
  • فضای سرویس 1 گیگابایت
  • ترافیک سرویس نامحدود
  • سایت 1 عدد

طلایی

Starting from
1,210,000 تومان
Annually
نامحدود فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود سایت